Make your own free website on Tripod.com
laman web mahyudi kaban
Lembaran Kerja Tingkatan 3

HOME

Latar Belakang
Latar Belakang SMA Parit Sulong
Maklumat Sekolah
Lembaran kerja tingkatan 1
Lembaran kerja tingkatan 2
Lembaran Kerja Tingkatan 3
Page Seven Title
New Page Title

Lembaran soalan Tingkatan 3  Bab Simpan Kira: Kunci Kira-Kira

Tingkatan: Tarikh:
Nama:
Simpan kira: Kunci Kira-kira
Soalan latihan
1. Baki berikut diambil daripada buku lejar Kedai Zam Zam. Sediakan satu kunci kira-kira pada 31.12.2004
RM
Modal awal 21480
Untung bersih 8670
Ambilan 132
Penghutang 6264
Pemiutang 3462
Alatan pejabat 2544
Perabot 2268
Stok akhir 1572
Tunai dalam tangan 570
Tunai dalam bank 8124
Pinjaman bercagaran 4302
Kenderaan 16440
Format Kunci Kira-kira
Kedai Zam Zam
Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2004
Liabiliti     Aset    
Ekuiti pemilik     Aset Tetap    
Modal   aaa Kenderaan iii  
Tambah untung bersih   bbb Perabot jjj  
    ccc Alatan pejabat kkk  
Tolak ambilan   ddd   lll
    eee      
Liabiliti jangka panjang     Aset Semasa    
Pinjaman bercagaran   fff Tunai mmm  
      Bank nnn  
      Stok akhir ooo  
Liabiliti semasa     Penghutang ppp  
Pemiutang   ggg   qqq
    hhh     hhh
Jawapan
Kedai Zam Zam
Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2004
Liabiliti     Aset    
Ekuiti pemilik     Aset Tetap    
Modal   21480 Kenderaan 16440  
Tambah untung bersih   8670 Perabot 2268  
    30150 Alatan pejabat 2544  
Tolak ambilan   132   21252
    30018      
Liabiliti jangka panjang     Aset Semasa    
Pinjaman bercagaran   4302 Tunai 570  
      Bank 8124  
      Stok akhir 1572  
Liabiliti semasa     Penghutang 6264  
Pemiutang   3462   16530
    37782     37782

Enter secondary content here

Banyakkan latihan supaya anda lebih berjaya !