Make your own free website on Tripod.com
laman web mahyudi kaban
Lembaran kerja tingkatan 2

HOME

Latar Belakang
Latar Belakang SMA Parit Sulong
Maklumat Sekolah
Lembaran kerja tingkatan 1
Lembaran kerja tingkatan 2
Lembaran Kerja Tingkatan 3
Page Seven Title
New Page Title

Latihan merekod urusniaga Tingkatan 2

Nama: Tarikh:
Tingkatan:
Simpankira: Merekod Urusniaga: Urusniaga kredit: Akaun Penghutang
Soalan latihan
1. Sediakan akaun yang terlibat untuk merekodkan urusniaga yang berikut dengan menggunakan sistem catatan bergu
Apr-01 Baki tunai dalam tangan 500
Baki tunai dalam bank 2810
Baki hutang Firdaus 100
5 Jualan kredit kepada Firdaus 252
6 Belian tunai 440
10 Jualan kredit kepada Hadijah 451
15 Jualan tunai 540
17 Firdaus buat bayaran dengan tunai 150
25 Terima tunai dari Hadijah 350
Imbangkan akaun tunai, akaun bank, dan akaun perorangan dan bawa ke bawah  bakinya.
Dt Buku Tunai Kt
Tarikh Butir-butir F Tunai Bank Tarikh Butir-butir F Tunai Bank
Apr-01 Baki b/b     Apr-06 Belian      
15 Jualan       30 Baki h/b    
17 Firdaus                
25 Hadijah                
                   
                   
                0 0
Mei 1 Baki b/b              
                   
                   
                   
                   
                   
Dt Firdaus(Penghutang) Kt
Apr-01 Baki b/b     Apr-17 Tunai    
5 Jualan       30 Baki h/b    
                   
                   
Mei 1 Baki b/b              
                   
                   
Dt Akaun Jualan Kt
Apr-30 Pindah ke akaun untung rugi       Apr-05 Firdaus      
        10  Hadijah      
        15 Tunai      
                 
                   
                   
                   
                   
                   
Dt Akaun Belian Kt
Apr-06 Tunai       Apr-30 Pindah ke akaun untung rugi      
                 
                 
                 
                   
                   
                   
                   
Dt Hadijah Kt
Apr-10  Jualan       25 Tunai      
          30 Baki b/b    
                   
                   
Mei 1 Baki b/b              
                   
                   
JAWAPAN
Dt Buku Tunai Kt
Tarikh Butir-butir F Tunai Bank Tarikh Butir-butir F Tunai Bank
Apr-01 Baki b/b 500 2810 Apr-06 Belian   440  
15 Jualan   540   30 Baki h/b 1100  
17 Firdaus   150            
25 Hadijah   350            
                   
                   
      1540 2810       1540 2810
Mei 1 Baki b/b 1100            
                   
                   
                   
                   
                   
Dt Firdaus(Penghutang) Kt
Apr-01 Baki b/b   100 Apr-17 Tunai   150
5 Jualan     252 30 Baki h/b   202
                   
        352         352
Mei 1 Baki b/b   202          
                   
                   
Dt Akaun Jualan Kt
Apr-30 Pindah ke akaun untung rugi     1243 Apr-05 Firdaus     252
        10  Hadijah     451
        15 Tunai     540
                 
        1243         1243
                   
                   
                   
                   
Dt Akaun Belian Kt
Apr-06 Tunai     440 Apr-30 Pindah ke akaun untung rugi     440
                 
                 
        440       440
                   
                   
                   
                   
Dt Hadijah Kt
Apr-10  Jualan     451 25 Tunai     350
          30 Baki b/b   101
                   
        451         451
Mei 1 Baki b/b   101          
                   
                   

Enter images and other content here

Selamat Mencuba. Rajin dan Usaha Tangga kejayaan

Enter images and other content here

Enter supporting content here