Make your own free website on Tripod.com
laman web mahyudi kaban
Maklumat Sekolah

HOME

Latar Belakang
Latar Belakang SMA Parit Sulong
Maklumat Sekolah
Lembaran kerja tingkatan 1
Lembaran kerja tingkatan 2
Lembaran Kerja Tingkatan 3
Page Seven Title
New Page Title

Jumlah pelajar dan guru

MAKLUMAT GURU

 

 

Lelaki

Perempuan

Jumlah

4

5

9

 

 

 

MAKLUMAT MURID

 

Bil

Tingkatan

L

P

Jumlah

1

Tingkatan 1

15

22

39

2

Tingkatan  2

29

25

54

3

Tingkatan 3

22

13

35

 

Jumlah Keseluruhan

66

70

128

Sekolah ini kini mempunyai 10 guru dan 115 pelajar. Berlaku sedikit penurunan dalam jumlah pelajar. Disebabkan pelbagai faktor. Bagi pelajar yang mempunyai kesungguhan, mereka akan dapat melanjutkan pelajaran dalam bidang akademik dan juga agama di institusi dalam dan luar negeri terutamanya di Mesir, Jordan dan di UIA serta universiti tempatan lainnya.

Enter second column content here

Enter supporting content here